Recommend by Thailandpost

หนังสือ

จัดเรียงตาม

฿210

ยุทธมรรคา เส้นทางเดินทัพ ไทย-เขมร เส้นทางการศึก การค้า การแสวงบุญ ระหว่างไทย-เขมร

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿180

เรื่องเล่าชีวิตสาวชาววัง หอมติดกระดาน ธรรมเนียมการเป็นสาวของสตรีชาววัง

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿140

เรื่องส่วนพระองค์ใน "ไกลบ้าน" เรื่องเล่านอกเหนือส่วนราชการที่ทรงบอกเล่าแก่พระโอรสคราวสเสด็จประพาสยุโรป

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿240

รามเกียรติ์วัดพระแก้ว ไขความภาพระเบียงคด รามเกียรติ์วัดพระแก้วที่เขียนใหม่ในรัชกาลที่ 7

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿490

อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ แกะรอยกรุงเก่ากับอินเดียน่า โจนส์ แห่งแวดวงวิชาการ

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿300

ราชสำนักรัชกาลที่ ๖ ประวัติศาสตร์ พระราชนิยม และราชสำนักยุคใหม่ที่ผสานตะวันออกและตะวันตก

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿215

สี่แผ่นดิน กับเรื่องจริง ในราชสำนักสยาม พ.5 เรื่องจริง ของจริง ในนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทย "สี่แผ่นดิน"

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿180

เบื้องหลังรูปเคารพ คติความเชื่อรูปเคารพในสยาม “ตาสว่าง” เกี่ยวกับคติความเชื่อการสร้างรูปเคารพในอดีต

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿360

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเล่ม) ทั้งลึกและลับ ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ผ่านสายตาเจ้านาย

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿440

ยุวกษัตริย์ รัชกาลที่ ๕ เสด็จอินเดีย เมื่อกษัตริย์สยาม ทรงเรียนรู้งานจักรวรรดิบริติชอินเดีย เพื่อสร้างสยามที่ทันสมัย

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿160

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ การเสียกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐานพม่า “พงศาวดารฉบับคองบอง”

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿240

วาทะเล่าประวัติศาสตร์ วาทะและข้อเขียนสำคัญเบื้องหลังประวัติศาสตร์ของเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ