Recommend by Thailandpost

หนังสือ

จัดเรียงตาม

฿215

สี่แผ่นดิน กับเรื่องจริง ในราชสำนักสยาม พ.5 เรื่องจริง ของจริง ในนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทย "สี่แผ่นดิน"

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿180

เบื้องหลังรูปเคารพ คติความเชื่อรูปเคารพในสยาม “ตาสว่าง” เกี่ยวกับคติความเชื่อการสร้างรูปเคารพในอดีต

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿360

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเล่ม) ทั้งลึกและลับ ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ผ่านสายตาเจ้านาย

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿440

ยุวกษัตริย์ รัชกาลที่ ๕ เสด็จอินเดีย เมื่อกษัตริย์สยาม ทรงเรียนรู้งานจักรวรรดิบริติชอินเดีย เพื่อสร้างสยามที่ทันสมัย

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿160

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ การเสียกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐานพม่า “พงศาวดารฉบับคองบอง”

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿240

วาทะเล่าประวัติศาสตร์ วาทะและข้อเขียนสำคัญเบื้องหลังประวัติศาสตร์ของเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿265

วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์ ข้อมูลปฐมภูมิ คำพูด ข้อเขียนของเจ้านายในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿240

วังสวนดุสิต ปฐมบทของการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ สมัยใหม่

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿240

ภาษาเจ้า ภาษานาย การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ ๕ การศึกษาที่ไม่เท่าเทียม ก่อเกิดผลอย่างใหญ่หลวง นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿240

พระศรีสรรเพชญ์ หลักฐานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ว่ากองทัพอังวะไม่ได้เอาไฟเผาลอกทองตอนกรุงแตก

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿340

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ โศกนาฏกรรมของผู้คนบนประเทศไร้ทรงจำ ผลงานนิยายจากนักเขียนซีไรต์

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ

฿180

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต เรื่องรักสามเส้าอันร้าวราน วรรณกรรมซีไรต์ 2558

สำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ