Recommend by Thailandpost

฿189

ตะหลิวไม้สัก

กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน

ห้องครัว

฿449

หมอนน้องควาย 1 ชิ้น/ชุด

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอบไอน้ำบ้านกุดจิก

สวน

฿1,019

ชุดรองจานสำหรับ 6 ที่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูไทฝ้ายงาม

ห้องครัว

฿3,799

ตะกร้าโบราณทรงรี (6x8x11 นิ้ว)

กลุ่มจักสานเทศบาลตำบลโพน

สวน

฿739

ชุดรองจานสำหรับ 4 ที่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูไทฝ้ายงาม

ห้องครัว

บ้านและสวน

จัดเรียงตาม

฿449

ผ้าห่มจากผ้าฝ้าย อุ่นกาย สบายใจ ทุกครั้งที่ใช้

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านคึมชาติ

สวน

฿2,179

เสื่อพับทอจากเส้นใย กก (3x3 เมตร) 1 ชิ้น/ชุด

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจาก กก เหล่าพัฒนา

สวน

฿449

ที่รองจานสานจากเส้นใยกก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม) 6ชิ้น/ชุด

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจาก กก เหล่าพัฒนา

สวน

฿489

ชุดกระติบรูปหัวใจ (เล็ก กลาง ใหญ่) 3 ใบ/ชุด

ศูนย์หัตถกรรมและอาชีพพื้นบ้าน บ้านนาคูณน้อย

บ้านและสวน

฿299

กระติบรูปหัวใจ (15x18x10) 1 ชิ้น/ชุด

ศูนย์หัตถกรรมและอาชีพพื้นบ้าน บ้านนาคูณน้อย

สวน

฿229

กระติบรูปหัวใจ (12x16x8) 1 ชิ้น/ชุด

ศูนย์หัตถกรรมและอาชีพพื้นบ้าน บ้านนาคูณน้อย

สวน

฿169

กระติบรูปหัวใจ (10x14x6) 1 ชิ้น/ชุด

ศูนย์หัตถกรรมและอาชีพพื้นบ้าน บ้านนาคูณน้อย

สวน

฿159

ที่รองแก้วสานจากเส้นใยกก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม) 6 ชิ้น/ชุด

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจาก กก เหล่าพัฒนา

สวน

฿189

ตะหลิวไม้สัก

กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน

ห้องครัว

฿449

หมอนน้องควาย 1 ชิ้น/ชุด

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอบไอน้ำบ้านกุดจิก

สวน

฿159

สเปรย์ตะไคร้หอม หมดปัญหายุงกวนใจ

ศูนย์สุขภาพบ้านท่าลาด

สวน

฿219

สเปรย์น้ำส้มควันไม้เคียงมูล ไล่มดแมลงสาบ

เคียงมูลพลังงานยั่งยืน

สวน